میزان اعتبار حساب پرفکت مانی چیست

میزان اعتبار حساب پرفکت مانی چیست

پرفکت مانی برای هر حساب مشخصه ای به نام Trust Core Rating  یا همان امتیاز اعتبار حساب هست در تظر میگیرد که هرچه این عدد بالاتر باشد یعنی آن حساب معتبرتر و قابل اعتماد تر  هست

امتیاز اعتبار یک مقدار عددی منحصر به فرد در پرفکت مانی به هر حساب اختصاص داده است. اعتماد امتیاز مشخصه یک حساب خاص از نظر فعالیت کسب و کار صاحب حساب است.

در زیر شما را به معیارهای است که هر زمان که امتیاز اعتماد محاسبه شده است را پیدا کنید:


تعداد حسابهایی که با این حساب معامله نموده اند


مقدار دلاری که از این حساب تقل و انتقال داده شده است

مدت زمان شروع فعالیت حساب ( از زمان اولین معامله ، نه از زمان افتتاح حستب )

شکایا ت معتبر و پاسخ مثبت  برای حساب

مانده حساب بر اساس سطح حداقل در ماه گذشته

 

 حداقل مقدار امتیاز اعتماد 0 است، در حالی که هیچ حداکثری وجود ندارد

تمام حساب های جدید دارای  اعتماد امتیاز  0  هستند

امتیاز اعتماد را می توان در حساب پرفکت مانی  در زمان انجام یک معامله و یا ارائه یک اعتبار مشاهده شده است.

لطفا در نظر داشته باشید که  میزان اعتماد ممکن است افزایش  و یا کاهش داشته باشد بسته به عملکرد حساب. اینکه حسابی در حال حاضر عدد بالایی دارد تضمین اینکه در آینده هم این عدد بالا باشد نیست