شماره حساب ها

 توجه : قبل از عضویت و احراز هویت و هماهنگی هیچگونه وجهی واریز نکنید

برای روش کارت به کارت اتوماتیک  فقط به کارت بانک آینده واریز کنید
6362141051913292

 

برای  روش واریز بانکی به یکی از حساب های زیر  واریز کتید  :

بانک پاسارگاد:
1701.8000.13131155.1 حساب

ملت
 حساب : 8228408257
شبا : IR910120000000008228408257

کلیه حسابها به نام موسی علی اکبری می باشد

 

PerfectMoney :  U4204922 - MihanEpay

WMZ : Z313309507752

حساب های تتر


USDT ERC20:
0x1c03a01fd8db56b045b9dfe45f08f842b2006397

USDT TRC20:  
TK36ZDW2zPq1rEsREZuK6G7CvyLU6A9HUR

USDT OMNI:
1EsF2oo943oxVEq8BkKyKKQwUgSpjtZuT1