شماره حساب ها

 توجه : قبل از عضویت و احراز هویت و هماهنگی هیچگونه وجهی واریز نکنید

برای روش کارت به کارت اتوماتیک  فقط به کارت بانک آینده واریز کنید
6362141051913292

 

برای  روش واریز بانکی به یکی از حساب های زیر  واریز کتید  :

بانک پاسارگاد:
1701.8000.13131155.1 حساب

ملت
 حساب : 8228408257
شبا : IR910120000000008228408257

کلیه حسابها به نام موسی علی اکبری می باشد

 

PerfectMoney :  U4204922 - MihanEpay

WMZ : Z313309507752

Tether Coinex :
Omni : 1PyiLVzu2213dCPzhMnsU1WzjcMQUUBacd
Erc20 : 0x0b1c7ff08a4b4ef18700bf11bc4588a79c0c2582
TRC20: TKqvYu6YntZKJ8tfBrHH2rwLunZXmCZeDH